ADAC Amazon Training ADAC Amazon Training

AMAZON Training

Tämän erityisesti naisia varten suunnatun itsepuolustuskoulutuksen kehitti Eric Quequet vuonna 2002. Quequet huomasi ADAC:ssa pitämillään tunneilla, etteivät naiset luottaneet fyysisiin kykyihinsä ja alkoivat helposti pelätä tilanteessa, jossa heitä oli vastassa miespuolinen henkilö. Näin kehittyi Amazon Training, jonka soveltuvuus ja opetusmetodit räätälöitiin erityisesti naisia varten. Pääasiallisesti laji pyrkii kehittämään naisten vahvimpia puolia, kuten kestävyyttä, nopeutta ja tarkkuutta, ja kasvattamaan näin heidän itseluottamustaan.

Amazon Trainingin päämääränä on tarjota naisille mahdollisuus kehittyä niin fyysisesti kuin itsepuolustuksellisesti, yhdistämällä hyödyllinen itsepuolustusharjoittelu ja hauska, mutta tehokas liikunta (paineiden purkaminen, kiinteytyminen ja notkistuminen).

Tunnit keskittyvät seuraavien teemojen ympärille:

Tuntien sisältö vaihtelee ryhmän kehityksen ja vuodenajan mukaan. Kauden alussa harjoitellaan perustekniikoita ja työskennellään paljon pistetyynyillä: samalla lihaskunto paranee ja vartalo kiinteytyy. Myös nopeus ja voima kehittyvät vähitellen, mikä nostaa harjoittelijan itseluottamusta. Voimaharjoittelu on merkittävä osa Amazon Trainingiä; se muokkaa vartaloa tehokkaasti, mutta säilyttää silti linjat naisellisina.