ADAC CATS

Concept d'Adaptation Tactique Situation

Mistä on kyse?

CATS on koulutusjärjestelmä joka antaa psyykkiset ja fyysiset valmiudet toimia hyökkäys- tai konfliktitilanteessa. Siinä kehitetään tilannearviointia, itsehillintää ja arvostelukykyä erilaisissa hätätilanteissa.

Kenelle se on tarkoitettu?

CATS on suunnattu kaikille 18 vuotta täyttäneille. Koulutuksen sisältöä räätälöidään oppilaiden lähtötason ja tarpeiden mukaan, ottaen huomioon mm. sukupuolen, iän, ammatilliset vaatimukset, jne.

Sisältö

Kurssit muodostuvat useammasta modulista:

Konfliktin hallinta

Tässä modulissa analysoidaan hyökkäyksen eri osatekijöitä. Siinä kerrotaan stressistä ja sen vaikutuksista elimistöön sekä käydään läpi muutamia yksinkertaisia menetelmiä joilla vältetään jähmettyminen vaaratilanteessa. Lisäksi opitaan lieventämään tilanteen jännitettä keskustelemalla.

Modulin osia ovat:

Hätävarjelu

Oppilaiden lähtötasosta riippuen harjoittelussa joko perehdytetään ensimmäisiin puolustusliikkeisiin tai käydään läpi edistyneempiä harjoituksia. Osallistuminen ei edellytä huippukuntoa, mutta jonkin asteinen kokemus itsepuolustus- tai kamppailulajeista on välttämätön. Koska fyysisessä osuudessa pyritään todellisen tilanteen tuntuun, harjoittelu tapahtuu arkivaatteissa.

Käytännön ensiapu

Tässä modulissa opiskellaan hätätoimenpiteitä, joita loukkaantuneelle tulee tehdä. Perehdymme tarkemmin lyöntien, potkujen ja aseiden aiheuttamiin vammoihin. Tätä moduulia johtavat/valvovat kokeneet ammattilaiset.

Tehtävärataharjoittelu

Jokainen osanottaja suorittaa yhden tai useamman tilannerastin joissa arvioidaan hänen valmiutensa toimia hätätilanteessa. Videokuvaajan ja rastin valvojan seuraamana oppilas kulkee ennalta määrättyä reittiä jonka varrella hän kohtaa erilaisia tilanteita. Oppilas joutuu itse ratkaisemaan miten hän toimii kussakin tapauksessa. Kokeen lopuksi osaanottajille näytetään rasteilta kuvatut videot, heidän toimintansa arvioidaan arvostelutaulukon avulla ja heille annetaan palautetta. Tehtäväradan tarkoitus on luoda havainnointi-, sijoittumis- ja asenneautomatiikkaa, jotta henkilö hallitsisi hätätilannetta entistä paremmin.